Polityka Ochrony Prywatności

Firma Vertex Standard Co. Ltd., jej podmioty zależne, stowarzyszone i marki (określane zbiorczo jako "My”) darzymy szacunkiem naszych klientów i dążymy do ochrony informacji osobistych na ich temat oraz na temat ich firm. Niniejsze oświadczenie (Polityka zachowania prywatności ) opisuje jakie informacje zbieramy o naszych klientach, jak je wykorzystujemy, komu możemy je udostępniać, jak możemy je zbierać i jakie możliwości wyboru posiada klient dotyczące tych procesów. Prosimy o przeglądnięcie i zaznajomienie się zarówno z zasadami i warunkami Polityki Zachowania Prywatności jak i Warunków Użycia. POPRZEZ WEJŚCIE DO WITRYNY INTERNETOWEJ VERTEX STANDARD KLIENT POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ, I WYRAŻA ZGODĘ NA ZASADY ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI, ORAZ NA UŻYCIE I UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KLIENTA I JEGO FIRMY, KTÓRE SĄ OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE ZGADZA SIĘ NA PRZYJĘCIE ICH WARUNKÓW. Prosimy o okresowy przegląd Polityki zachowania prywatności, gdyż co pewien czas może ona być aktualizowana, jak to opisano poniżej.

Zbierane przez nas informacje

Nasze serwery internetowe zbierają ogólne dane dotyczące każdej osoby odwiedzającej witrynę, włączając w to adresy IP, kody śledzące, nazwę domeny, stronę internetową, długość spędzonego czasu oraz strony otwarte podczas wizyty w naszej witrynie. Informacje te są zbierane między innymi do agregacji informacji ze źródeł internetowych i innych, aby ułatwić zarządzanie systemem, udoskonalić treść witryny, dostosować i zwiększyć atrakcyjność treści dla osób odwiedzających witrynę i klientów oraz ogólnie usprawnić obsługę klienta. Zbieramy także informacje, które mogą być przypisane określonym osobom oraz dane z transakcji dostarczane przez firmy i osoby odwiedzające witrynę, które nabywają produkty na naszej stronie. W skład tych informacji wchodzą informacje kontaktowe, wysyłkowe, nazwisko właściciela karty kredytowej, numer karty i data jej ważności. Możemy także zachowywać treść powiadomień, które wysyłamy do naszych przedstawicieli handlowych. Informacje te pomagają nam w udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tej Witryny.

Wykorzystanie zebranych informacji

Wykorzystujemy informacje zebrane od osób odwiedzających witrynę i klientów do, między innymi, poprawienia obsługi klienta, udoskonalenia zawartości witryny oraz dostosowania zawartości handlowej do osób odwiedzających naszą witrynę i klientów. Możemy również wykorzystać zebrane informacje do powiadomienia osób odwiedzających o zmianach w naszej Witrynie, o nowych produktach oraz o wszelkich zasadnych i zgodnych z prawem celach naszej działalności.

Możemy dzielić się naszymi informacjami w następujący sposób:

  • Z naszymi różnymi firmami podporządkowanym, działami, przedsiębiorstwami macierzystymi i markami;
  • Z osobami trzecimi, np. dostawcami, instytucjami finansowymi i innymi osobami wykonującymi usługi w naszym imieniu;
  • Ze wszelkimi następcami działalności Vertex Standard Co. Ltd;
  • Ze stronami trzecimi, których produkty lub usługi mogą być przedmiotem zainteresowania dla klientów lub dla wspólnych celów promocyjnych; oraz,
  • W odpowiedzi na wezwania do sądu, wnioski śledcze (z wezwaniem do sądu lub bez) oraz inne procesy prawne, by wykorzystać nasze prawa i bronić się przed roszczeniami prawnymi.

Cookies i inne informacje technologiczne

Cookie to mały plik zapisywany na komputerze klienta przez witrynę internetową, nadający komputerowi unikatowy numer identyfikacyjny. Używamy cookies i innych technologii do śledzenia nowych gości odwiedzających Witrynę oraz do rozpoznawania dawnych gości, co pozwala nam zaoferować treść bardziej stosowne do ich potrzeb. Cookies używane przez Witrynę nie zawierają żadnych informacji używanych do identyfikacji osobistej. Nie może zidentyfikować klienta, jeżeli ta informacja nie zostanie dostarczona dobrowolnie. UWAGA:  Jeżeli komputer zostanie skonfigurowany tak, aby blokował cookies, klienci nie będą mogli skorzystać z określonych funkcji Witryny. Zawarliśmy także umowę na usługi z osobami trzecimi ("Usługi osób trzecich") na zbieranie informacji dotyczących osób odwiedzających Witrynę i ich korzystanie z Witryny. Usługi Osób Trzecich wykorzystują w naszym imieniu Cookies i inne technologie do zbierania takich informacji. Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia Witryny i rozszerzania usług dla klientów, osób odwiedzających Witrynę oraz do optymalizacji procesu zakupu. Osoby Trzecie są kontraktowo zobowiązane do niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie dostarczania nam swoich usług, w jakikolwiek sposób oprócz celów zgodnych z naszą działalnością. Tym niemniej szanujemy prawo klienta do decyzji odnośnie korzystania z usług świadczonych dla nas przez Osoby Trzecie. Jeżeli użytkownik chce całkowicie zrezygnować z tych usług, powinien wysłać wiadomość na adres vertexstandard@vxstdusa.com

Wypisanie z uczestnictwa w marketingu emaliowym

  • Każda osoba odwiedzająca Witrynę może wypisać się z otrzymywania ofert promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej stosując instrukcję znajdującą się u dołu każdej oferty przesyłanej pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie żądania ze słowem “unsubscribe” w linii tematu, na adres vertexstandard@vxstdusa.com. Osoby odwiedzające Witrynę mogą także zażądać,  by dane osobiste nie były przekazywane innym stronom wyłącznie do potrzeb marketingowych, przesyłając żądanie z “do not share” w linii tematu na adres vertexstandard@vxstdusa.com. Ponieważ listy mailingowe są przygotowywane z wyprzedzeniem, to klient może otrzymać kilka przesyłek, zanim zmiana zostanie zastosowana.

Łącza

Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie są własnością Vortex Standard, nie są przez nią utrzymywane, obsługiwane, popierane ani nie podlegają tym samym warunkom Zachowania Prywatności i innym Zasadom. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych witryn ani użycie informacji zebranych przez nie od naszych klientów. Podanie łącza do takich witryn nie oznacza jakiejkolwiek rekomendacji lub sponsorowania takich witryn i my zrzekamy się odpowiedzialności za łącza: (i) z innej witryny internetowej do naszej Witryny, oraz (ii) do innej witryny z naszej Witryny. Należy przeczytać politykę zachowania prywatności, by zrozumieć jak wykorzystywane i chronione są zebrane dane osobiste.

Aktualizacja polityki

Co pewien czas możemy zmieniać naszą politykę zachowania prywatności wskutek zmian odpowiednich i stosujących się wymagań prawnych lub statutowych, zmian w praktyce naszej firmy lub praktyce czy też wskutek dążenia do lepszej obsługi naszych klientów. Powiadomienia o wszelkich istotnych zmianach sposobu postępowania z informacjami osobowymi w ramach tej polityki będą zawarte w Witrynie, wraz z aktualną datą zmiany. Prosimy okresowo sprawdzać, czy nie nastąpiła aktualizacja. Aktualizacje polityki będą ważne od daty ogłoszenia zmiany w Witrynie. Kontynuacja użycia Witryny po ogłoszeniu przez nas wszelkich zmian, oznacza zgodę użytkownika na warunki zaktualizowanej polityki.

Pytania

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki zachowania prywatności użytkownicy mogą przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: vertexstandard@vxstdusa.com.

Niniejsze Oświadczenie o Polityce Zachowania Prywatności może ulec zmianie bez

uprzedzenia. Niniejsza witryna jest obsługiwana za i w imieniu Motorola Inc. z siedzibą w Jays Close Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire RG21 4PD; działającą za pośrednictwem Personal Communications Sector, Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL.

Śledź Vertex Standard na